Kids

 Sommige afbeeldingen zijn ons door het  model overhandigd met de verzekering dat deze met toestemming van de fotograaf mogen gepubliceerd worden(contract of overeenkomst). Het model verklaart alle rechten voor publicatie te bezitten van de door haar ter beschikking gestelde foto’s. SModel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor  schadevergoedingen door het gebruik van de foto’s. Dit wilt zeggen dat niet alle foto's door ons agency is gemaakt.